Právo bývá chápáno jako cosi čistého, vyššího, nedotčeného lidskými zájmy.
Blbost.
Každý, kdo se s ním setkal, to rychle pochopil.
Neboť právo nestojí nad lidmi, ale je výtvorem některých z nich.

opakovat test