Vzdělanec Vám počne vysvětlovat, že pravice byli ti, kteří seděli kdysi vpravo.
A zamlčí Vám, že to byli ti, kteří odmítali sociální rovnost.
Chtěli jen rovnost šlechty a buržoazie před zákonem.
Tedy stejná prává stejně bohatým.

opakovat test