Tento pojem se v celém světě běžně užívá pro označení třídy, ovládající ekonomiku.
U nás ne. Patří k zakázaným pojmům.
Kdo jej vysloví, v televizi se už neukáže; kdo jej napíše, v novinách si už ani neškrtne.
Ale cenzura neexistuje. To se jen všichni chovají "rozumně".

opakovat test