Pojem maloburžoazie se dnes neužívá.
Jejím příslušníkům se eufemisticky" říká podnikatelé", přesněji "živnostníci", a také "OSVČ".
Marxističtí teoretici nebyli vždy jednotní v tom, zda vytvářejí třídu.
Přesto v třídu vyrostli a u nás tvoří jednu z těch významných.

opakovat test