Prekariát je nový pojem.
Bývá vydáván za označení nově se rodící třídy.
Podstatou je zkracování pracovních úvazků, vytváření novodobých nádeníků,
převod zaměstnanců mezi osoby samostatně výdělečně činné, agenturní práce aj.

opakovat test