Společnost, to není souhrn jedinců ani jednolitý celek.
Je to nekonečně organizovaný systém skupin, které spojují určité charakteristické rysy, vztahy či zájmy.
Některé jsou stálé, jiné dočasné; některé jsou konkrétní a jiné abstraktní.
Ale všechny jsou v pohybu.

opakovat test