Vše existující je mnohostranně diferencované, tedy rozdílné.
I společnost.
To ovšem neznamená, že každý rozdíl je podstatný.
Stejné podstaty mohou sjednocovat mnoho rozdílů a naopak

opakovat test