Dnešní společenská pavěda a propaganda používají nanejvýš pojem "střední třída".
Existenci vládnoucí třídy zatajují a nejnižší třídou opovrhují.
To proto, že kdo nepochopí pojem "třída", nepochopí společnost.
A "vo to de".

opakovat test