Poté, co Marx objasnil třídní strukturu společnosti, počaly vznikat teorie jiné.
Jejich cílem bylo vždy odstranit Marxovo pojetí tříd a nahradit jej něčím jiným.
Nejrůznějším chápáním rozvrstvení společnosti.
To sice také existuje, ale nevytváří podstatu společnosti.

opakovat test