Manželství nevzniklo jako instituce zajišťující uspokojování sexuálního pudu.
Na to člověk nikdy žádnou instituci nepotřeboval.
Vzniklo až na určitém stupni společenského vývoje z potřeby lépe hospodářsky zajistit reprodukci společnosti.
Ne usnadnit život jedincům s poruchami reprodukce.

opakovat test