Multikulturalismus, to je politická snaha uchovat vedle žijící existující etnické odlišnosti tak,
aby to neodstraňovalo ekonomickou nadvládu jedněch nad druhými.
Tedy pokus vytvořit rovnost kultur při nerovnosti výrobních vztahů.
Jenže kultura se vytváří z ekonomického života, a tak je to pokus marný.

opakovat test