Podle českého práva je národnost volitelná příslušnost k národu.
Jenže tu příslušnost si lidé nevolí při vyplňování dotazníků.
Do národa se rodíme, a do jiného můžeme postupně vrůstat.
Národnost je něco jiného.

opakovat test