Marx pochopil, že buržoazie na celém světě má společné základní zájmy, které ji spojují.
A toho odvodil, že přemoci ji může pouze ten, kdo bude také mezinárodně spojený.
To je hluboce pravdivý obsah pojmu "proletářský internacionalismus".
Ne nadvláda strany velké země nad stranami zemí menších.

opakovat test