Pojem rasa je nevědecký, protože příliš povrchně odráží rozmanitost lidstva.
Navíc byl vždycky v politice hrubě zneužíván.
Proto jej moderní věda nepoužívá.
Používají jej rasisté.

opakovat test