Křesťanští politici rádi vystupují jako ochránci rodiny.
Ale jaké rodiny? Té podle Bible? Tenkrát přece fungovalo mnohoženství.
Sama ústřední postava křesťanství je vlastně nemanželská, neboť manželství v dnešním pojetí ještě neexistovalo.
Ona se totiž rodina, tak jako všechno, vyvíjí.

opakovat test