Lidstvo se rozrůstá a jeho životní prostředky, procesy i vztahy jsou stále složitější.
Spolu s tím roste i potřeba evidence, správy a regulace, a tudíž množství papírů a úředníků.
To ale není byrokracie.
Byrokracií se to stává, když úřednický aparát přestává sloužit, a začíná vládnout.

opakovat test