Diktatura a diktátor jsou ošklivá slova.
Tím ošklivější, čím více je svět pod diktátem Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.
Kdo se jim vzepře, je diktátor.
Vždycky záleželo na tom, v čí prospěch se diktovalo.

opakovat test