Totalita vždycky znamenalo úplnost, celost.
Dnes to znamená systém, v němž se někdo pokouší vládnout nejen politice, ale i ekonomice.
Tedy vládnout úplně.
Protože vláda, která nevládne ekonomice, je vládou pouze poloviční.

opakovat test