Ateismus neboli neznabožství býval kdysi trestán.
Proto se rozšiřoval a dosud rozšiřuje světem jen velmi pomalu.
V mnoha zemích, i těch nejvyspělejších, bývají ateisté považováni za méněcenné
Ze 45 amerických prezidentů si jen dva dovolili nepřísahat na Bibli. To už bylo po zvolení.

opakovat test