V přírodě ani ve společnosti nemůže existovat nic, co by nebylo ve vztahu s tím ostatním.
V aktivním, tedy funkčním vztahu; v pohybu a rozporu.
I náboženství může existovat jen potud, pokud ve společnosti nějaké funkce plní.
Ono samo je vždy vidí jako velmi ušlechtilé, marxismus to vidí střízlivěji.

opakovat test