Potřeby a zájmy jsou něco jiného.
Ale projevují se vždy společně. Jedny ovlivňují druhé.
A tak často děláme věci, nad nimiž rozum žasne.
Nejhorší je to v politice.

opakovat test