Přestože globalizace bývá vydávána za procesy posledních desítek let,
Marx analyzoval jejich podstatu již v Manifestu v r. 1848.
Pochopil, že to je soudobý projev zákonité tendence
rozšiřování výrobních sil a z nich vyplývajících výrobních vztahů.

opakovat test