Soudobá společnost, ohrožující budoucnost planety, si pro sebe vymýšlí řadu chvástavých názvů.
Některé děsí svou prázdnotou, jiné svou pravdivostí.
Spotřební společnost je ten druhý případ.
Spotřebováváme už i zdroje svých pravnuků.

opakovat test